Data Penyerapan CO2-eq Pertahun dan Kisaran Besarnya Cadangan Karbon pada PSP di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2014